LiKA, it-tempen för lärare

Kom igång direkt

  • 1Skapa konto
  • 2Klicka på Starta en LIKA-värdering
  • 3Värdera status för ditt arbete inom de fyra områdena
  • 4Se sammanställning och handlingsplan
  • 5Exportera till Excel för vidare diskussion och analys (konto krävs)

Om LiKA, it-tempen för lärare

Att peka på och vara ett stöd i vad digitaliseringen innebär praktiskt och faktiskt i lärarvardagen – det är målsättningen med LiKA, it-tempen för lärare

 

 

LiKA, it-tempen för lärare är ett verktyg tänkt att vara ett stöd i digitaliseringsarbetet. Verktyget är framför allt till för dig som lärare för att tydliggöra och konkretisera vad digitaliseringen innebär i ditt arbete och för att belysa områden där stöd och insatser kan behövas. Det är ett skattningsverktyg som bygger på din värdering och bedömning av din digitala lärarvardag - en skattning som mynnar ut i ett förslag till handlingsplan med tips på olika aktiviteter.

LiKA har inte som ambition att vare sig mäta din eller dina elevers digitala kompetens eller att definiera vad digital kompetens är. Här finns andra ramverk och modeller för det, som tar ett bredare och internationellt grepp i frågan, t.ex. DigComp 

LiKA fokuserar på och är tänkt att vara ett stöd i ditt dagliga digitala arbete och har en tydlig och given koppling till våra svenska styrdokument med fokus på de förändringar och förtydliganden som är inskrivna och gäller fr.o.m. hösten 2018. Med hopp om att konkretisera vad det hela handlar om och ge dig och dina kollegor stöd för fortsatt fart framåt. Genom att dela din värdering med kollegor och med din skola, kan ni synliggöra ert arbete, skapa en gemensam ram att utgå från och lyfta fram arbetslags- och skolövergripande insatser som behövs. 
 

Tips!

En bra sammanställning över styrdokumentsförändringarna har bl.a. AV-Media i Trelleborg tagit fram. Den hittar du här!

För gymnasiet finns en sammanställning här framtagen av Malmö Latinskola

 

Om version 1.0 - allt inte helt klart...

Version 1 är lite av betaversion för att se hur verktyget mottas, hur innehåll och funktioner fungerar. Allt är inte färdigutvecklat, en del kommer justeras under våren, annat kommer vi vänta med. 

1. Om man väljer att bjuda in lärare att skapa konto under skolan och funktionen "Lägg till inbjudan" så saknas möjligheten att välja ämne/ämnesområden. Det kommer senare så det är bättre att lärarna skapar sitt konto själv, via "Skapa konto". där möjligheten finns. Finessen med att välja ämne är att värderingarna som exporteras på skol- och kommunnivå bl.a. sorteras i excelfilen utifrån dessa ämnen/områden. 

3. En del länkar i aktivitetsförslagen är inte aktiva (klickabara) i Analys- och handlingsplansvyn. Här får man istället markera, kopiera och klistra in i webbläsaren. 

 

Utveckling, pilot och lansering 2017-2018

Tack vare crowd-funding där över 30 kommuner och några leverantörer är med och finansierar projektet, kan vi dels utveckla och sedan erbjuda verktyget under förhoppningsvis ett par års tid. Utvecklingen startade hösten 2017 och under perioden 7/2-2/3 2018 testades en prototyp av verktyget av över 100 lärare från runt om i landet. 

Stort tack till er kommuner, förbund och leverantörer som är med och finansierar arbetet!
En lista på medfinansiärerna hittas här.

 

Arbetsgrupp

Deltagarna i gruppen som arbetat fram innehållet har alla lärarbakgrund (olika år, olika ämnen, olika skolformer) och arbetar som lärare idag eller har gjort tills nyligen i någon av de kommuner som är med och finansierar arbetet. Vi har också koppling till forskning via två av deltagarna. 

Deltagare i arbetsgruppen: Cecilia Hasselberg (Kungsbacka), Elisabeth Lindström (Skellefteå), Frida Hellgren Kesti (Göteborg), Jenny Petersson (Mölndal), Jonas Sjögren (Malmö), Lina Thörneby (Sjöbo), Maja Fernlöf (Uppsala), Martin Tallvid (Göteborg), Patrik Gustafsson (Västerås, med i delar av arbetet) och  Susanna Frigghe (Nacka) och Johanna Karlén (SKL).

 

Förvaltning och styrgrupp

Verktyget förvaltas av SKL och ansvarig för arbetet är Johanna Karlén, Programansvarig skolans digitalisering, SKL.

Styrgrupp för arbetet är den styr- och förvaltargrupp som arbetar med verktyget LIKA, it-tempen för skola och förskola. Ett verktyg som funnits sen 2014 och vars primära målgrupp är rektorer och förskolechefer. Deltagarna i styrgruppen kommer från kommuner som på olika sätt varit delaktiga i arbetet med att utveckla verktyget och som använder det idag. 

I styrgruppen 2019 ingår: Susanna Frigghe (SKL),  Edward Jensinger (Malmö), Elisabet Teghult (Kungsbacka), Sofia Blomqvist (Lidingö), Johan Aspersand (Uppsala), Magdalena Kågström (Skellefteå) och Fredrik Söderlund (Västerås), Martin Tallvid( Göteborg).


LiKA, it-tempen för lärare, är ett levande verktyg och dess innehåll kommer förändras över tid allt eftersom vissa saker blir självklara och nya tillkommer. Lämna gärna synpunkter under fliken Synpunkter & frågor!

 

Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommuner och Landsting
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon växel: 08-452 70 00
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Landsting