LiKA, it-tempen för lärare

Om LiKA lärare

 

LiKA lärare är tänkt som ett stöd i digitaliseringsarbetet. Verktyget är framför allt till  lärare för att tydliggöra och konkretisera vad digitaliseringen innebär och för att belysa områden där stöd och insatser kan behövas.

Det är ett skattningsverktyg som bygger på värdering och bedömning av den digitala lärarvardag - en skattning som mynnar ut i ett förslag till handlingsplan med tips på olika aktiviteter.

LiKA lärare har inte som ambition att vare sig mäta lärares eller elevers digitala kompetens eller att definiera vad digital kompetens är.

LiKA lärare har en tydlig och given koppling till den nationella strategin för digitaliseringen av skolväsendet och till  våra svenska styrdokument med fokus på de förändringar och förtydliganden som är inskrivna och gäller fr.o.m. hösten 2018. Med hopp om att konkretisera vad det hela handlar om och ge dig och dina kollegor stöd för fortsatt fart framåt. Genom att dela din värdering med din skola, kan ni  synliggöra ert arbete, skapa en gemensam ram att utgå från och lyfta fram arbetslags- och skolövergripande insatser som behövs

 

Utveckling, pilot och lansering 2017-2018

Tack vare crowd-funding där över 30 kommuner och några leverantörer var med och finansierade blev projektet verklighet.

Utvecklingen startade hösten 2017 och under perioden 7/2-2/3 2018 testades en prototyp av verktyget av över 100 lärare från runt om i landet. 

Stort tack till er kommuner, förbund och leverantörer som var med och finansierade arbetet!

En lista på medfinansiärerna hittas här.

 

Arbetsgrupp

Deltagarna i gruppen som arbetat fram innehållet hade alla lärarbakgrund (olika år, olika ämnen, olika skolformer) och arbetade  som lärare eller hade gjort i någon av de kommuner som var med och finansierat arbetet. Vi hade också koppling till forskning via två av deltagarna. 

Deltagare i arbetsgruppen: Cecilia Hasselberg (Kungsbacka), Elisabeth Lindström (Skellefteå), Frida Hellgren Kesti (Göteborg), Jenny Petersson (Mölndal), Jonas Sjögren (Malmö), Lina Thörneby (Sjöbo), Maja Fernlöf (Uppsala), Martin Tallvid (Göteborg), Patrik Gustafsson (Västerås, med i delar av arbetet), Susanna Frigghe (Nacka) och Johanna Karlén (SKR).

 

 

Förvaltning och styrgrupp

Verktyget förvaltas av SKR och ansvarig för arbetet är Susanna Frigghe, förvaltningsledare, SKR.

I styr- och förvaltargruppen för LiKA lärare ingår personer som  kommer från kommuner som på olika sätt varit delaktiga i arbetet med att utveckla verktyget. 

I styrgruppen 2019 ingår: Susanna Frigghe (SKR),  Edward Jensinger (Malmö), Elisabet Teghult (Kungsbacka), Sofia Blomqvist (Lidingö), Johan Aspersand (Uppsala), Magdalena Kågström (Skellefteå) och Fredrik Söderlund (Västerås), Martin Tallvid( Göteborg), Charlotta Lind (Enköping)

 

 

LiKA, it-tempen för lärare, är ett levande verktyg och dess innehåll kommer förändras över tid allt eftersom vissa saker blir självklara och nya tillkommer. Lämna gärna synpunkter under fliken Synpunkter & frågor!

 

 "Lanseringswebbinarium", inför lanseringen av LiKA lärare, version 1.0, den 27/4-18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Om kakor
Om webbplatsen
Klicka här så kommer du till LIKA Ledning

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner