LiKA, it-tempen för lärare

Hur LiKA lärare är uppbyggt

LiKA  är tänkt att vara ett stöd i ditt dagliga digitala arbete och har en tydlig koppling till våra svenska styrdokument med fokus på de förändringar och förtydliganden som är inskrivna och gäller fr.o.m. hösten 2018.

 

LiKA lärares fyra områden

 

Verktyget består av indikatorer inom  fyra olika områden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiKA börjar med att man gör en värderingen. Värderingen genererar sedan en handlingsplan med konkreta aktivitetsförslag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värderingen

 

 

 

 

 

Indikatorerna är utformade på ett konkret sätt för att göra dem så enkla som möjligt att besvara.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

För varje indikator tar du ställning till hur väl den stämmer in för dig och ditt arbete:

Stämmer helt, nästan, delvis, stämmer inte, samt är ej tillämpbar.

Under infrastruktur finns svarsalternativet; ja/nej/vet ej.

Varför området infrastruktur inte har annorlunda svarsalternativ är för att det är indikatorerna som  på sätt och vis är förutsättningar för att du ska kunna arbeta digitalt, men kanske inte alltid sådant du kan påverka själv. 

 

När du väljer svarsalternativ så tänk att "ej tillämpbar" används för de indikatorer som du inte tycker är tillämpbara gällande de ämnen och år du arbetar med medan "stämmer inte" kan gälla just dina ämnen/år men som du av olika anledningar inte arbetar med idag. 

 

2.Handlingsplan (och analys)

Resultatet av värderingen presenteras på olika sätt beroende på om du har ett konto och om det är kopplat till din skola/förskola och kommun eller inte. Utan konto kan du enbart göra värderingen, men inte spara och arbeta vidare. Utan verifierat medlemskap på din skola/förskola, kan du spara och arbeta för egen del, men inte dela din värdering med kollegor och skola/förskola.

Så för att kunna spara dina svar och få en handlingsplan genererad, behöver du ett användarkonto.

 

 

Svaren presenteras dels i form av ett översiktligt spindeldiagram där du får en överblick över läget inom respektive område och hur de förhåller sig till varandra.

 

3. Handlingsplanen

Baserat på din värdering genereras en handlingsplan, vilken ska ses som ett underlag och utgångspunkt för planering samt stöd och struktur för detta. Handlingsplanen kan filteras i områden, svarsalternativen och steg. Stegen indikerar hur långt man kommit inom ditaliseringen, där steg 1 är det mest grundläggande steget.

Beroende hur du har svarat på indikatorerna i värderingen får du också konkreta aktivitetsförslag som du kan börja med på en gång.

 

 

 

Du kan exportera din handlingsplan till excel och där arbeta med filtrering på olika sätt, och anpassa insatsområden och aktiviteter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Spara och dela din värdering

Du kan göra och spara hur många värderingar du vill. Du väljer om du vill spara den för egen del eller om du vill dela den med  skolan/förskolan. Delar du med skolan/förskolan, kommer de som har konto och tillhör skolan/förskolan, kunna se värdederingarna och ni kan arbeta och diskutera utifrån dem. När du delar värderingen med din skola/förskola, hamnar den också i kommunens aggregerade resultat (anonymt). Då kan man arbeta skol/förskole/kommunövergripande, att ta fram gemensamma mål och insatser.

 

 

 

Skol/förskoleansvarig 

En skol/förskolansvarig verifierar att lärarna som registrerat sig arbetar på skolan/förskolan.  När medlemskapet är godkänt kan ni dels arbeta med era egna värderingar och handlingsplaner, men också ta fram skol/förskoleövergripande analyser och insatser. När läraren delar sin värdering med skolan/förskolan, hamnar den även i kommunens aggregerade resultat, vilket innebär att ni även kan arbeta kommunövergripande och prioritera insatser.

För att kunna arbeta skol/förskoleövergripande på ett enkelt sätt behöver lärarnas värderingarna vara delade med skolan/förskolan. Då syns de i sammanställningen och kan, av skol/förskoleansvarig, exporteras till gemensam excelfil för vidare arbete. Ni kan också göra en enkel jämförelse med kommunen (anonymt) och även nationellt (anonymt) med övriga i landet                                                                        som  använder verktyget.

                                                               

 Kommunansvarig 

En kommunansvarig  arbetar skol- och kommunövergripande med sammanställningar av enheternas värderingar, tar fram analyser för att prioritera gemensamma insatser i hela kommunen.

Har man en kommunansvarig verifierar man att förskolan/skolan finns och du

som användare kopplas till den enhet du arbetar på. För att kunna arbeta kommunövergripande på ett enkelt sätt ska värderingarna vara sparade på respektive enhet samt delade. ( Din värdering delas anonymt med kommunen) 

Då syns de i sammanställningen och kan, av kommunansvarig, exporteras till gemensam excelfil för vidare arbete. Ni kan också göra en enkel jämförelse nationellt (anonymt) med övriga i landet som använder verktyget.

En kommunansvarig bjuder in skolansvariga till varje enhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För mer utbyte, frågor, diskussion - gå gärna med i vår facebookgrupp: LIKA, it-tempen för skola och förskola

 

 

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Om kakor
Om webbplatsen
Klicka här så kommer du till LIKA Ledning

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner