LiKA, it-tempen för lärare

Förskolan in i LiKA

Nu kan vi äntligen erbjuda förskolan en egen ingång i verktyget! 

En arbetsgrupp med personer från olika delar av landet och med olika uppdrag inom förskolan,  har tagit fram indikatorer och aktivitetsförslag anpassade till förskolan, där aktivitetsförslagen stämmer väl överens med förskolans läroplan.

LiKA lärare är ett verktyg tänkt att vara ett stöd i digitaliseringsarbetet. Verktyget är framför allt till för dig som förskollärare med ansvar för undervisningen, för att tydliggöra och konkretisera vad digitaliseringen innebär i ditt arbete och för att belysa områden där stöd och insatser kan behövas. Det är ett värderingssverktyg som bygger på din värdering av din digitala lärarvardag - en värdering som mynnar ut i ett förslag till handlingsplan med tips på olika aktiviteter. I förskolans undervisning medverkar även andra i arbetslaget, det är därför naturligt att hela arbetslaget involveras och deltar i arbetet med skattningsverktyget.

LiKA har inte som ambition att vare sig mäta/bedöma din eller barnens digitala kompetens eller att definiera vad digital kompetens är.

LiKA fokuserar på och är tänkt att vara ett stöd i ditt dagliga digitala arbete och har en tydlig och given koppling till våra svenska styrdokument med fokus på de förändringar och förtydliganden som är inskrivna och gäller fr.o.m. juli 2019. Med hopp om att konkretisera vad det hela handlar om och ge dig och dina kollegor stöd för fortsatt fart framåt. Genom att dela din värdering med kollegor och med din förskola, kan ni synliggöra ert arbete, skapa en gemensam ram att utgå från och lyfta fram arbetslags- och enhetsövergripande insatser som behövs.

Vi använder genomgående benämningen lärare i verktyget och benämningen innefattar lärare i alla skolformer. (förskollärare, grundskollärare, gymnasielärare)

 

Detta är en beta-version. 

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Om kakor
Om webbplatsen
Klicka här så kommer du till LIKA Ledning

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner