LiKA, it-tempen för lärare

Forskning och LiKA lärare

 

Vi glada över att presentera ett samarbete med forskare från Linköpings universitet och Stockholms universitet om programmering i grundskolan.

Forskningsprojektet, som finansieras av Stiftelsen Marcus och Amalias minnesfond, kommer att göra en longitudinell studie av programmeringsdidaktik i åk 1-3, 4-6 och 7-9, genom att bland annat följa lärares undervisning och elevernas lärande i programmering under tre år.

Förutom detaljstudier genom insamling av data från samarbetsskolor kommer forskarna även att göra en bredare insamling på nationell nivå för att få en bild av läget runt om i landet. Genom att lägga in ett antal särskilda indikatorer om programmering i LIKA för lärare får studien värdefull information om de färdigheter som finns i den reviderade läroplanen. Lärarna får samtidigt en direkt uppfattning om sitt programmeringskunnande. Vi hoppas att studien och LiKA kommer bidra till utveckling av undervisningen och lärande i programmering i grundskolan.

De tillagda indikatorerna kring programmering ligger under Kompetensutveckling för grundskolan.

Underrubriken heter : "Forskningsprojekt kring programmering i grundskolan"

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Om kakor
Om webbplatsen
Klicka här så kommer du till LIKA Ledning

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner