LiKA, it-tempen för lärare

Kom igång direkt

  • 1Skapa konto
  • 2Klicka på Starta en LIKA-värdering
  • 3Värdera status för ditt arbete inom de fyra områdena
  • 4Se sammanställning och handlingsplan
  • 5Exportera till Excel för vidare diskussion och analys (konto krävs)

Användarhantering

Hantering av personuppgifter

För att få använda denna tjänst behövs ditt samtycke.

Personuppgifterna för denna tjänst används för att styra behörigheter till tjänsten. De uppgifter vi (SKL) lagrar utgörs av för- och efternamn, organisationstillhörighet och e-postadress. Personuppgifterna används endast inom ramarna för denna tjänst för att t ex kunna skicka information om LiKA utifrån den e-postadress som angivits samt för att godkänna organisationstillhörighet och roll. Inaktiva användarkonton raderas årligen.

SKL är de enda som äger den insamlade informationen. Den kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare med utomstående parter förutom den leverantör (Nordic Peak) som underhåller och utvecklar tjänsten och som inte har rätt att återanvända informationen på något sätt.

SKL vidtar olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter som t ex inloggning med automatisk utloggning vid inaktivitet, gallring av inaktiva konton, SSL kryptering, säkerhetsgranskningar av tjänsten. SKL säkrar tjänsten som del i sitt systematiska informationssäkerhetsarbete.
 

Återkalla ditt samtycke - radera ditt konto

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen i denna tjänst genom att gå in under ”Mitt konto” och radera ditt konto. När du raderar ditt konto tas även dina sparade LiKA-värderingar bort, oavsett om de är sparade för egen del eller delade med kollegor, skola och kommun.

Du kan begära registerutdrag, rättelse, överföring, radering eller begränsning i hantering av dina personuppgifter genom att ta kontakt via Synpunkter och frågor eller genom att ändra dem under ”Mitt konto”.

Om du tycker att SKL behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för hantering av personuppgifter.

 

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Synpunkter och frågor
Om kakor
Om webbplatsen
Klicka här så kommer du till LIKA Ledning

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner