Sveriges Kommuner och Regioner

LiKA Lärare är avvecklat

SKR har beslutat att avveckla LiKA Lärare den 24 maj 2022.

LiKA Lärare skapades för att konkret stödja skolan/huvudmännen i arbetet med digitalisering. Nu har läget och förutsättningarna för skolans digitalisering förändrats och SKR prioriterar att stödja i andra delar av skolans digitalisering.

Data och personuppgifter
Den data och personuppgifter som tidigare lagrades i LIKA-verktyget har raderats.