LiKA, it-tempen för lärare

Kom igång direkt

  • 1Skapa konto
  • 2Klicka på Starta en LIKA-värdering
  • 3Värdera status för ditt arbete inom de fyra områdena
  • 4Se sammanställning och handlingsplan
  • 5Exportera till Excel för vidare diskussion och analys (konto krävs)

LiKA, it-tempen för lärare 3.0

Välkommen! Börja med att skapa ett konto och logga in för att kunna spara och arbeta vidare med din värdering och handlingsplan. Det går absolut bra att kika runt utan konto, men ingenting du gör kommer kunna sparas.

Tips! Registrera ditt konto med e-postadressen du använder på jobbet, det underlättar när/om du vill bli medlem på skolan du arbetar på. Som medlem på skolan/förskolan kan du både dela värderingar med dina kollegor för gemensamt arbete med skolan/förskolan och kommunen. För att bli medlem behövs en skol/ förskoleansvarig som godkänner medlemskap. Läs mer om verktyget i menyerna till vänster (Använd LiKA, Om LiKA).

Testa LIKA, it-tempen för lärare, redan idag!

Det digitala - praktiskt och faktiskt

Att peka på och vara ett stöd i vad digitaliseringen innebär praktiskt och faktiskt i lärarvardagen – det är målsättningen med LiKA, it-tempen för lärare.

LiKA, it-tempen för lärare är ett verktyg tänkt att vara ett stöd i digitaliseringsarbetet. Verktyget är framför allt till för dig som lärare för att tydliggöra och konkretisera vad digitaliseringen innebär i ditt arbete och för att belysa områden där stöd och insatser kan behövas. Det är ett skattningsverktyg som bygger på din värdering och bedömning av din digitala lärarvardag - en skattning som mynnar ut i ett förslag till handlingsplan med tips på olika aktiviteter.

Tre delar

LiKA, it-tempen för lärare består av tre delar: värdering, sammanställning och handlingsplan. När värderingen är gjord, genereras en sammanställning och en handlingsplan som du kan arbeta vidare med.

Du och dina kollegor kan dela värderingar för att få en gemensam kartbild och göra en genomlysning av vad ni arbetar med och vilka aktiviteter som eventuellt behövs.Du kan också dela din värdering med skolan för att hjälpa till att synliggöra och prioritera behov av t.ex. inköp och fortbildningsinsatser. Verktyget är alltså i första hand avsett som ett stöd för dig som lärare, men kan med fördel användas både skol/förskole- och kommunövergripande för att t.ex. avgöra vilka övergripande insatser som eventuellt behövs.

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Synpunkter och frågor
Om kakor
Om webbplatsen
Klicka här så kommer du till LIKA Ledning

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner