LiKA, it-tempen för lärare

Kom igång direkt

 • 1Skapa konto
 • 2Klicka på Starta en LIKA-värdering
 • 3Värdera status för ditt arbete inom de fyra områdena
 • 4Se sammanställning och handlingsplan
 • 5Exportera till Excel för vidare diskussion och analys (konto krävs)

LiKA Lärare avvecklas

SKR har beslutat att avveckla LiKA Lärare den 24 maj 2022.
 

 • Möjligheten att skapa nya konton för huvudmän upphör från och med 31 mars 2022.
 • Data/resultat från tidigare mätningar går att hämta ut till och med 24 maj 2022.

Vill du läsa mer: https://skr.se/skr/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/digitaliseringskola/metoderochvagledningar/skattningsverktygenlika/likalarare.62462.html

LiKA Lärare avvecklas

SKR har beslutat att avveckla LiKA Lärare den 24 maj 2022.
 

 • Möjligheten att skapa nya konton för huvudmän upphör från och med 31 mars 2022.
 • Data/resultat från tidigare mätningar går att hämta ut till och med 24 maj 2022.

Vill du läsa mer: https://skr.se/skr/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/digitaliseringskola/metoderochvagledningar/skattningsverktygenlika/likalarare.62462.html

 

LiKA Lärare avvecklas

SKR har beslutat att avveckla LiKA Lärare den 24 maj 2022.
 

 • Möjligheten att skapa nya konton för huvudmän upphör från och med 31 mars 2022.
 • Data/resultat från tidigare mätningar går att hämta ut till och med 24 maj 2022.

Vill du läsa mer: https://skr.se/skr/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/digitaliseringskola/metoderochvagledningar/skattningsverktygenlika/likalarare.62462.html

 

 

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Om kakor
Om webbplatsen
Klicka här så kommer du till LIKA Ledning

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner