LiKA, it-tempen för lärare

Kom igång direkt

  • 1Skapa konto
  • 2Klicka på Starta en LIKA-värdering
  • 3Värdera status för ditt arbete inom de fyra områdena
  • 4Se sammanställning och handlingsplan
  • 5Exportera till Excel för vidare diskussion och analys (konto krävs)

Samarbete kring delade värderingar

När du och dina kollegor på skolan/förskolan valt att dela era värderingar med skolan/förskolan, kan ni välja att exportera dem till en gemensam excel i t.ex. ett arbetslag eller ämnesgrupp. Ni kan tydligt ser vilka områden ni arbetar med och inte. Utifrån denna sammanställning kan ni indentifiera gemensamma utvecklingsområden.

 

 

Under  "Mina sparade LiKA-värderingar" ser du vilka som har delat sin värdering med skolan/förskolan.

Du väljer där att bocka för din egen värdering samt de kollegor som du vill få ett sammanställt resultat tillsammans med. Klicka sedan på "Exportera värderingar". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet i excelfilen visas sedan som nedan med olika färger för olika svar för att ni enkelt ska kunna få en överblick

av ert sammanställda resultat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämföra värderingar

I LiKA-verktyget finns möjlighet att jämföra olika resultat.

Om du delat din värdering har du möjlighet att jämföra din egen värdering med andras värderingar under jämför egna värderingar. Du kan då få ditt resultat jämfört med antingen dina kollegor på skolan/förskolan eller din kommun. Om du gjort en värdering i LiKA version 1.0  finns möjligheten att jämföra ditt eget resultat med värderingen i version 2.0. Samtliga jämförelser visas i ett spindeldiagram utifrån de fyra indikatorerna.

I samband med övergången till ny version nollställs det aggregerade nationella resultatet. Det innebär att det är tomt i spindeldiagrammet under fliken "Jämför med andra" tills dess att värderingar i version 2.0  börjar delas med kommunen.
Under fliken Jämför egna värderingar kan man fortfarande jämföra kommunens resultat bakåt i tiden - förutsatt att värderingarna  delats  i tidigare version. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under fliken jämför med andra har du möjlighet att jämföra olika sammanställda resultat av värderingar med varandra.

Du kan välja att jämföra följande;

  • en nationell sammanställning av samtliga som genomfört en värdering
  • kommunens resultat
  • skolans/förskolans resultat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämförelsen visas i form av ett spindeldiagram och du kan välja att använda flera olika reslutat i samma jämförelse.

 

Jämföra värdering

En film som går igenom Jämför-flikarna.

 

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Synpunkter och frågor
Om kakor
Om webbplatsen
Klicka här så kommer du till LIKA Ledning

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner