LiKA, it-tempen för lärare

Kom igång direkt

  • 1Skapa konto
  • 2Klicka på Starta en LIKA-värdering
  • 3Värdera status för ditt arbete inom de fyra områdena
  • 4Se sammanställning och handlingsplan
  • 5Exportera till Excel för vidare diskussion och analys (konto krävs)

Dela och samarbeta

En av finesserna med LiKA är att ni kan dela värderingar kollegor emellan, inom arbetslag, ämneslag och med skolan. På det viset synliggör ni vilka områden ni arbetar med och kan diskutera och prioritera gemensamma aktiviteter.

 

Förutsättningar

För att du ska kunna dela din värdering med en kollega och/eller med skolan, behöver du vara medlem på skolan. Ansökan om medlemskap går iväg per automatik i samband med att du skapar ditt konto och anger kommun och skola, men sen kan det ta ett tag innan den godkänns, t.ex. beroende på om ni har en skolansvarig för LiKA eller inte.

Det är skolansvarig som godkänner ditt medlemskap. Skolansvarig blir man genom att bli inbjuden av den som är kommunansvarig för LiKA i kommunen.
 

Så här:

1. Kommunansvarig behövs. Hör med rektor, it-pedagog, förvaltning om sådan finns (kika på LiKA-kartan här). Om inte, skickas förfrågan via Synpunkter &frågor.

2. Kommunansvarig ser till att skolan har en skolansvarig (via "Lägg till inbjudan" under skolan).

3. Skolansvarig godkänner din ansökan om medlemskap på skolan (ansökan gick som sagt iväg per automatik när du skapade ditt konto och valde kommun och skola).

4. När skolansvarig godkänt, kan du dela din värdering såväl med valda kollegor på din skola (om de skapat ett konto och blivit godkända av skolansvarig - annars hittar du inte dem) som med hela skolan. 

 

Att dela din värdering

Du kan dela din värdering vid olika tillfällen och på olika platser i verktyget.

1. I samband med att du sparar din värdering - här kan du välja att dela med kollegor och/eller skolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Genom att klicka på dela-symbolen (vid Hantera din värdering). Då kan du direkt dela med valda kollegor, men inte med skolan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Genom att klicka på dela-symbolen som finns i listan med dina sparade värderingar, under fliken Mina sparade LiKA-värderingar. Här ser du också vilka värderingare som är delade med dig och med skolan.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Om du gjort en värdering och sparat den kan du lätt dela den med skolan i efterhand, förutsatt att du använt den e-post du använder på ditt arbete när du skapat kontot.  

Öppna upp din värdering och välj den blå  spara-ikonen till höger. Då får du upp en ruta där du kan både välja att lägga till skola och kollegor. Här kan man även ta bort delningar.

 

 

När du delar din värdering med skolan, blir den synlig för de som är medlemmar på skolan och den som är skolansvarig. Den hamnar också i kommunens aggregerade resultat (anonymt). Du kan dela din värdering både med valda kollegor och med skolan/kommunen. Det ena utesluter inte det andra. 

 

Samarbete kring delade värderingar 

När du och dina kollegor valt att dela era värderingar med varandra, kan ni t.ex. exportera dem till en gemensam excel, där ni tydligt ser vilka områden ni arbetar med och inte. 

Exporterar gör du under fliken Mina LiKA-värderingar, där du bockar för de värderingar du vill samla i en gemensam excelfil och sen klickar du på exportera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att jämföra din värdering med skolan, kommunen, nationellt

En film som går igenom Jämför-flikarna och hur du kan jämföra värderingar på olika sätt. Aggregerat nationellt, i kommunen, på skolan och din egen.

 

 

 

Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommuner och Landsting
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon växel: 08-452 70 00
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Landsting