LiKA, it-tempen för lärare

Kom igång direkt

  • 1Skapa konto
  • 2Klicka på Starta en LIKA-värdering
  • 3Värdera status för ditt arbete inom de fyra områdena
  • 4Se sammanställning och handlingsplan
  • 5Exportera till Excel för vidare diskussion och analys (konto krävs)

 

Handlingsplan och aktiviteter

När du svarat på alla indikatorer får du en analys och en handlingsplan 

som är baserade på dina svar. Gröna bockar ska synas vid varje område.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analys och handlingsplan

Ett samlat resultat av dina svar ser du under fliken Analys/Handlingsplan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analys

Analysen är i form av ett spindeldiagram när du klickar på + tecknet på höger sida.

Här ser du en sammanfattning av dina svar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handlingsplan

Handlingsplanen visas i form av cirkeldiagram.

Under cirkeldiagrammen kan du filtrera dina handlingsplan på olika sätt.

Välj vilket område (ledarskap, infrastruktur, kompetensutveckling, användning) och vilket svarsalternativ  (stämmer helt, stämmer nästan, stämmer delvis, stämmer inte, ej tillämpbart) som du vill titta närmare på.

Du kan även välja olika steg (1,2,3,)  där steg 1 indikerar på det mest grundläggande vad gäller digitaliseringen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetsförslag

Beroende på hur du har filtrerat din handlingsplan får du olika aktivitetsförslag.

De visas längts ner på sidan.

Aktiviteterna har inte som ambition att ge konkreta lektionstips, utan ger förslag på var du kan hitta bra underlag för dina lektioner. Du kan filtrera på många olika sätt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exportera handlingsplan till Excel

Du kan exportera din handlingsplan till Excel på två olika sätt:

1. Klicka på Excel-ikonen i högra hörnet när du har upp din värdering:

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Under "Mina sparade LiKA-värderingar" :

.

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Synpunkter och frågor
Om kakor
Om webbplatsen
Klicka här så kommer du till LIKA Ledning

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner