LiKA, it-tempen för lärare

Kom igång direkt

  • 1Skapa konto
  • 2Klicka på Starta en LIKA-värdering
  • 3Värdera status för ditt arbete inom de fyra områdena
  • 4Se sammanställning och handlingsplan
  • 5Exportera till Excel för vidare diskussion och analys (konto krävs)

Spara och dela värdering

En grundtanke med LiKA är att ni på skolan/förskolan ska kunna dela era värderingar med varandra. På det viset synliggör ni vilka områden ni arbetar med och kan diskutera och prioritera gemensamma aktiviteter, både på skola/förskola men också på kommunnivå. 

 

Spara och dela din värdering

När du gör en värdering sparas den inte automatiskt. du måste spara via den blå spara-ikonen.

Döp värderingen till vad som helst, bara du själv kommer ihåg till vad..

I samband med att du sparar din värdering kan du också välja att dela med skolan/förskolan. Dår blir din värdering delad anonymt med hela kommunen för att kommunen ska kunna göra sammanställningar och prioritera rätt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Om du har blivit inbjuden eller fått godkänt medlemskap på din skola/förskola av en skol/förskoleansvarig kommer du att kunna välja din skol/förskola.
  • Om du gjort en värdering och sparat den kan du lätt dela den med skolan/förskolan i efterhand, förutsatt att du använt  den e-post du använder på ditt arbete när du skapat kontot.  
  • Öppna upp din värdering igen och välj den blå spara-ikonen till höger. Då får du upp samma ruta som ovan och kan välja om du vill dela din värdering med  din skola/förskola.

 

Godkänd medlem på skola/förskola

För att du ska kunna dela din värdering med skolan/förskolan, behöver du vara medlem på skolan/förskolan. Ansökan om medlemskap går iväg per automatik i samband med att du skapar ditt konto och anger kommun och skola/förskola, eller så blir du inbjuden av skol/förskoleansvarig.  Det är skol/förskoleansvarig som godkänner ditt medlemskap så kontakta dem i första hand vid problem.

 

 

 

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Synpunkter och frågor
Om kakor
Om webbplatsen
Klicka här så kommer du till LIKA Ledning

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner