LiKA, it-tempen för lärare

Kom igång direkt

  • 1Skapa konto
  • 2Klicka på Starta en LIKA-värdering
  • 3Värdera status för ditt arbete inom de fyra områdena
  • 4Se sammanställning och handlingsplan
  • 5Exportera till Excel för vidare diskussion och analys (konto krävs)

Handlingsplan och aktiviteter

När du har gjort en värdering får du en sammanfattande analys och en handlingsplan baserad på dina svar. Detta förutsatt att du har svarat på alla indikatorer (grön bock vid respektive område = svarat på alla).

 

Analys - aggregerat resultat

Ett aggregerat resultat av dina svar ser du i diagrammet under fliken Analys/Handlingsplan och "Analys - se ditt aggregerade resultat i ett diagram". Genom att klicka på plus-tecknet så fälls den ut. Här ser du en sammanfattning av dina svar, vilket t.ex. kan jämföras med andra under fliken "Jämför med andra" och "Jämför egna värderingar". För att kunna jämföra behöver du dela din värdering (läs mer under Dela och samarbeta). 

 

Handlingsplan och aktivitetsförslag

Baserat på värderingen som du gör genereras en handlingsplan, ett underlag för ett fortsatt arbete, en utgångspunkt för planering samt stöd och struktur för detta. Handlingsplanen indikerar en prioritering (steg 1,2,3) av möjliga insatser och ska självklart bearbetas på olika sätt, anpassas så att de passar dig och ditt arbete, t.ex. genom att ta bort och lägga till aktiviteter.

Aktiviteterna består t.ex. av olika tips på lärresurser kopplade till indikatorn och området. De har inte som ambition att ge konkreta lektionstips,  d.v.s. de fokuserar inte på hur du arbetar i din undervisning, utan mer på vad du kan arbetat med. 

Obs! I första lanseringen av version 1, är tyvärr inte alla länkar aktiva (går att klicka på direkt), utan du får kopiera och klistra in i webbläsaren.

Har du tips på aktivitetsförslag? Skicka gärna in dem via Synpunkter&frågor!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan exportera din handlingsplan till excel och där arbeta med filtrering på olika sätt, anpassa insatsområden och aktiviteter och sedan spara till pdf, så har du din handlingsplan! Indikatorerna i excelfilen grundsorteras dels i de prioriterade stegen (1,2,3) och dels beroende på vilket svarsalternativ som är valt (stämmer helt, stämmer delvis osv), men du kan som sagt själv sortera och filtrera. I excelarket finns olika flikar med samtliga svar, handlingsplan och övergripande sammanställning. Här finns också några stöd- och hjälptexter att använda om så önskas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se  aktivitetsförslag

För att se vilka aktivitetsförslag du som lärare kan få  i din handlingsplan, kopplat till de olika indikatorerna, kan du själv göra en skattning och svara "stämmer ej" på samtliga. Eller så kikar du här, där vi har gjort precis det (samt skalat bort lite överflödig information i sammanhanget): LiKA Lärare, områden/rubriker, indikatorer och aktivitetsförslag.

Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommuner och Landsting
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon växel: 08-452 70 00
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Landsting