LiKA, it-tempen för lärare

Kom igång direkt

 • 1Skapa konto
 • 2Klicka på Starta en LIKA-värdering
 • 3Värdera status för ditt arbete inom de fyra områdena
 • 4Se sammanställning och handlingsplan
 • 5Exportera till Excel för vidare diskussion och analys (konto krävs)

Kom igång direkt - så här gör du!

 

 1. Skapa ditt konto genom att klicka på “Skapa konto” uppe till höger i verktyget.
  Använd den e-postadress du har på ditt arbete när du registrerar dig, inte en privat adress. 
 2. Välj kommun, skola* och bocka för de ämnen/ämnesområden du arbetar med. Finns inte din skola/arbetsplats med, väljer du  skolan "övrigt".
 3. Se till att du är inloggad och starta en värdering genom att klicka på fliken “Starta en LiKA-värdering”
 4. Välj skolform och påbörja din värdering. Läs gärna introduktionstexterna till respektive område.
 5. Glöm inte att spara din värdering.

*när du väljer kommun och skola går en ansökan iväg om att bli medlem på skolan. Skolansvarig verifierar att du är lärare på skolan genom att godkänna ansökan. Det behövs för att du ska kunna dela din värdering med kollegor/skolan, men du kan arbeta med LiKA utan att vara medlem - göra och spara värderingar, få handlingsplan med aktivitetsförslag o.s.v.

Byter du arbetsplats eller ämnen/ämnesområden du arbetar med, kan du ändra detta under "Mitt konto".

Indikatorerna 

Indikatorerna under respektive område i LiKA (Ledarskap, infrastruktur, Kompetensutveckling, Användning) täcker flera ämnen och områden, vilket innebär att en del av dem inte är relevanta för dig och de ämnen/ämnesområden eller år du arbetar med. I så fall svarar du "ej tillämpbar" på indikatorn. 

Indikatorerna under området infrastruktur har andra svarsalternativ (ja/vet inte/nej). Varför det är så, kan du läsa om i inledningen till området.

 

Starta en värdering - så här gör du

 

Arbeta med din handlingsplan

När du är klar med din värdering kan du arbeta med din handlingsplan på olika sätt.

1. Under fliken Analys/handlingsplan kan du dels se ditt aggregerade resultat i ett diagram (1a, 2a nedan), filtrera på olika områden, svarsalternativ etc. för att se hur handlingsplanen ändras och vilka aktivitetsförslag som kommer upp (1b,2b nedan). Läs mer om hur det fungerar när du är på fliken Analys/handlingsplan och under Handlingsplan och aktiviteter

OBS! I lanseringen av version 1, är tyvärr inte alla länkar i aktivitetsförslagen aktiva (går att klicka på direkt) och då behöver du markera, kopiera och klistra in i webbläsaren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Under "hantera din värdering" kan du exportera din handlingsplan till excel för att där sortera, filtrera och anpassa handlingsplanen så att den passar dig och det du väljer att göra i nästa steg. Filen sparar du lokalt på din egen dator. Läs mer under Handlingsplan och aktiviteter.

 

Dela din värdering

När du är klar med din värdering kan du dela den med de kollegor du själv väljer på skolan (förutsatt att skolansvarig godkänt medlemskap till skolan).

Du kan också dela din värdering med hela skolan, så att t.ex. rektor och övriga kollegor kan se dina svar. Dela kan du göra på följande sätt:

1. När du sparar din värdering med den blå spara-ikonen i högra hörnet får du valet att dela med kollegor och dela med skolan. Då kan rektor och kollegor ta del av din värdering.

2. Under fliken Mina LiKA-värderingar och symbolen för dela till höger om dina sparade värderingar kan du dela med specifika kollegor.

3. Under "Hantera din värdering" där samtliga symboler finns (spara, exportera, dela...) kan du dela värderingen med kollegor.

 

Läs mer under Dela och samarbeta

 

Stöd och råd

Läs mer om hur du kan använda och arbeta med LiKA under sidorna Använd LiKA, Handlingsplan och aktiviteter, Dela och samarbeta, Vanliga frågor m.m.
Det finns också en LIKA-blogg där erfarenheter delas och en facebookgrupp (LIKA, it-tempen för skola och förskola) där du kan ställa frågor, få information osv.

Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommuner och Landsting
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon växel: 08-452 70 00
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Landsting